به حرمت دلم ...هیس...welcome.gif


 


tag:
چهار شنبه 21 اسفند 1398برچسب:,4:58ســـــــــوگــــــــــــنــــــــدهیچ وقت عاشق بهترین ها نباش....

بهترین باش تا بهترین ها عاشق تو باشند!!!!!!!


8130.gif

zwcjrasz0pg.gif


 


tag:
پنج شنبه 14 فروردين 1393برچسب:,6:43ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

Divider Graphics
 

امســآل درســت مانـنـد پــارســال . . .

فــقـط سـیــآه مـــے پــوشَــم. . .

مُــد ِامــسـال ِمــن؛هَـمــان مــُد ِ پــارســالــیســت. . . !

بـــے تُــــو رنــگ ِ دلـتنـگے هــآیَـــم بــه مـــَن مـے آیَـــد. . .

بـے تـــُو. . .

فَقــط دلـتَنـگے بـــه مَــن مـے آیـــَد. . .

Divider Graphics


tag:
پنج شنبه 14 فروردين 1393برچسب:,6:28ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

giphy vodka.gif

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

tag:
پنج شنبه 14 فروردين 1393برچسب:,5:17ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

http://www.shiaupload.ir/images/76996487219994218980.gif

http://www.shiaupload.ir/images/17370296573292245214.gif
 


tag:
یک شنبه 3 فروردين 1393برچسب:,1:58ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

totalgifs.com estrelas gif gif 44.gif

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

tag:
جمعه 23 اسفند 1392برچسب:,5:12ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

tag:
جمعه 23 اسفند 1392برچسب:,5:0ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

Gifs Animés double coeur 36

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

tag:
جمعه 23 اسفند 1392برچسب:,4:42ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

tag:
جمعه 23 اسفند 1392برچسب:,4:9ســـــــــوگــــــــــــنــــــــدخـــدا جـــونــــم

اینکه قلبم شکست به درک...
اینکه تنها شدم هم به درک...
اصلا دلمم شکست به جهنم!
ولی این منو آتیش میزنه که خودمو زنده گذاشتی
تا جلوی این شکسته ها شرمنده شم..!


tag:
چهار شنبه 21 اسفند 1392برچسب:,5:54ســـــــــوگــــــــــــنــــــــد